NYTTÅR: Hvis du gjør mine skattegrep før fyrverkeriet og stjerneskuddene slukner, kan du spare mange skattekroner

Pengegrep før nyttår 12: Fradrag for aksjekjøp

Har du kjøpt aksjer i et oppstartsselskap? Du kan trekke fra investeringen på skatten!

Publisert

Jada, dette er ikke akkurat «folkefradraget», men for dem det gjelder, kan det være snakk om tusenvis av kroner i vasken, hvis man ikke er klar over muligheten.

Inntil 1 mill

Du kan føre opp inntil 1 million kroner for aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer! Men minsteinnskuddet for å få fradraget er 30 000 kroner, noe som  eksluderer en del «småinnskudd» innen folkefinansiering.

Fradrag på 220 000 kr!

Det gir 22 % fradrag i 2020 og slanker skatten med mellom 6 600 – 220 000 kr, avhengig av beløpet du investerer. Og: Du kan få tapsfradrag seinere selv om du fikk dette fradraget da du puttet penger inn i selskapet. Det er selskapet som må rapportere inn innskuddet ditt til myndighetene.

Forbehold

Det er riktig nok en laaaaang liste over forbehold fra myndighetene.

Først og fremst: Det må være et norsk aksjeselskap. Det kan ikke være notert på børsen. Bindingsperioden er minst tre år og du kan ikke motta utbytte fra selskapet i den perioden.

I tillegg må selskapet blant annet oppfylle følgende vilkår:

  • Det kan ikke være eldre enn seks år, medregnet stiftelsesåret, det året kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
  • gjennomsnittlige antall ansatte utgjør mindre enn 25 årsverk,
  • både selskapets samlede driftsinntekter og balansesum er lavere enn 40 millioner kroner,
  • ett eller flere offentlige organer kan ikke alene eller til sammen kontrollere mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmerettsandelene i selskapet.
  • årlig lønnskostnad på minst kr 400 000.
  • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning.
  • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter
  • kan ikke motta mer enn til sammen 5 millioner kroner årlig i fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette gjelder for årene 2020 og 2021. Hvis det er flere, må selskapet foreta en avkorting på fradragsbeløpet for hver enkelt.

For en full liste over vilkår, klikk deg inn på skattelovens 6-53