SNEKRE AS? Det er slett ikke alle som behøver å etablere et AS. Men dess flere økonomiske forpliktelser (gjeld, risiko, ansatte etc), dess mer relevant blir AS-et

Myter i persøk 3: Starte for deg selv? Du MÅ ha AS!

For mange næringsdrivende er enkeltpersonforetak et bedre valg.

Publisert

Misforstå meg ikke. Det er mange gode grunner for å etablere et AS (eller et NUF). Men det passer slett ikke for alle næringsdrivende. Eller sagt på en annen måte: Du kan gjøre det enklere og billigere.

Store skattefradrag?

En årsak til AS-myten er at mange tror man får så høye skattefradrag med et AS. Men, stort sett får man de samme fradragene gjennom et såkalt enkeltpersonfradrag (ENK). Du kan trekke fra faktiske jobbkostnader i stedet for minstefradrag. Hvis du oppretter et AS og betaler lønn til deg via dette, beholder du minstefradraget og får trukket fra kostnadene i AS-et. Men samtidig må du betale arbeidsgiveravgift, så vinninga går ofte opp i spinninga, selv om mange opplever utbetaling av lønn på denne måten som mer ryddig og oversiktlig for privatøkonomien. Mange med ENK har gått i den klassiske «glemte å sette av til skatt og moms-fella». I tillegg kan det være fordeler med permittering fra eget AS vs ENK.

Høyere kostnader

Ulempen med et AS er noe mer administrasjon og høyere kostnader. Selv om det er blitt enklere å etablere et AS (aksjekapital på min 30 000 kr), medfører det bla regnskapsplikt., men ikke nødvendigvis revisjonsplikt.

Det er likevel et godt valg hvis du tar stor økonomisk risiko, har ansatte eller på andre måter påtar deg stor økonomisk risiko. I tillegg blir det enklere å trekke til seg investorer, samt salte ned overskudd (evt etablere et holdingsselskap). Men tro ikke at du fjerne all økonomisk risiko ved å gå via et AS. Banker er ikke naive, og vil sjelden låne ut penger til et nystartet AS uten økonomiske garantier fra deg personlig.

Sjekk med regnskapsfører

Lista over mulige fordeler/ulemper med AS vs ENK er mye lenger enn dette innlegget, og til dels også avhengig av bransjen du driver i. Det fins ikke alltid et klart fasitsvar, derfor bør du snakke med din regnskapsfører før du tar ditt endelige valg. I mange kommuner har de også gode rådgivere som kan gi deg svar, og som arrangere kurs for næringsdrivende med Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/

Annonse