NULLRENTE: Sette penger i sparegrisen? Du kan få en høyere rente enn Tangen på dine sparepenger. I bankenes sparekonti lønner seg seg ikke alltid å være svært fomuende, målt i selve rentetilbudet

La de unge sprette BSU-en!

Det ligger over 57 milliarder kroner nedsyltet i norske BSU-kontoer som kunne bli brukt for unge med pengeskvis.

Publisert

Og før du setter kaffen i halsen av dette forslaget: Forutsetningen  er at BSU-sparere ikke må betale tilbake skattefordelen de har fått for innskuddene, samt at de kan fortsette sparingen når økonomien er mer normal. Dette er egen penge-nødhjelp, uten straffeskatt.

348 000 unge

Boligsparing for ungdom (BSU) krever at du binder innskuddene til boligformål. Gulroten er 20 % skattefradrag på beløpet du setter  inn på kontoen. Du kan sette inn inntil 25 000 kr per år, 300 000 kroner totalt. Dette har gjort spareordningen svært populær. Nærmere 348 000 unge mellom 17 og 33 år fikk skattefradrag  gjennom BSU i 2016 (SSB).

Strenge vilkår

Du kan fylle opp kontoen helt til du fyller 34 år, men vilkårene for å få ut pengene er relativt strenge. Pengene må gå til boligformål. Dert betyr kjøp av egen bolig, eller nedbetaling av boliglån til en bolig du kjøpte etter at du opprettet kontoen. Du kan ikke bruke pengene direkte til oppussing eller vedlikehold, for eksempel, selv om det vitterlig også er boligformål.

Sårbar økonomi

De unge er gjerne mest sårbare for plutselige sjokk i økonomien, slik vi nå er vitne til. De har lavere inntekt (mange deltidsjobber), kortere annsienitet (permittert først), mindre buffer, og høyere gjeldsgrad. 1 av 3 under 25 år bor i en husholdning som ikke makter en uforutsatt utgift på 15 000 kr (SSBs levekårsundersøkelse) I tillegg finner man en større andel som leier bolig. Avdragsfrihet på boliglån er vel og bra, men hjelper ikke den som er i leiemarkedet. Slett ikke sikkert at utleier kan utsette din husleie.

Korona-unntak

Det er vel og bra med tiltakspakker, men slett ikke sikkert at de løser pengeskvisen blant de unge. Samtidig sitter mange med titusenvis av kroner på en BSU-konto som ikke kan brukes. Det er et paradoks. Jeg er redd at en del unge vil «løse» problemet med å makse kredittkortet, ta opp nye forbrukslån eller hoppe på nye, kreative forslag blant nisjebankene innen usikret kreditt. Hvorfor ikke lette litt på vilkårene og la dem ta egne penger ut av BSU-kontoen?

Ingen straffeskatt

Det beste må ikke bli det godes fiende. Jeg er klar over at BSU-pengene skulle være boliglånets egenkapital, de unges inngangsbillett til boligmarkedet. Tappes den kontoen, rykker man lenger vekk fra boligdrømmen. Men det gjør man i enda større grad om man tar lettvinte, men dyre løsninger, som usikret kreditt.

I tillegg kan det ikke bli slik at tiltakspakker til studenter eller unge med deltidsjobber blir møtt med argumentet: «De kan jo bare sprette BSU-kontoen». For 60 % av de under 34 år har altså ingen BSU-konto.

Forslaget vil ikke gi provenytap for staten. Har du ikke behov for pengene, vil det være tåpelig å ta dem ut bare fordi det tillates i en periode, siden BSU-sparing gir en risikofri rente som er dobbelt så høy som ordinær sparerente.

Fortsette sparingen

Man bør altså kunne ta ut penger fra BSU-kontoen uten å betale tilbake tidligere års skattefradrag.

Eksempel: Du har spart opp 150 000 kr. Du har behov for å ta ut 20 000 kr. Når du pengeskvisen er over, og du igjen kan fylle opp BSU-kontoen, får du ikke nytt skattefradrag før saldoen kryper over nivået før ditt uttak. La oss si at du i 2021 kan sette inn 25 000 kr. Da får du bare skattefradrag for 5 000 kr i 2021, men i 2022 er du tilbake på gammelt spor og får fradrag for 25 000 kr.

PS: Det bør også være mulig for bankene å åpne kundenes alternative BSU-sparing (BSU 2.0, Boligsparekonto mm) . Dette er gjerne penger som kunder sparer når de allerede har fylt opp den ordinære BSU-kontoen. Uttak fra slike konti gir uansett ingen straffeskatt, da det er bankene selv som bestemmer regelverket