BÆRRE LEKKERT: Salg av bær er blant unntakene i skatteloven. Inntil et visst omfang

Du kan tjene titusenvis skattefritt!

Du kan tjene skattefrie kroner ved å male naboens gjerde, selge aksjefond på riktig tidspunkt eller plukke bær.

Publisert

Det er ikke slik at du betaler en flat skatt på alle inntekter og alle gevinster. Det er store fribeløp, unntak og beløpsgrenser som gjør at du kan tjene svært mye fullstendig skattefritt hvis du trår riktig.

Skattefrie frynsegoder

I tillegg fins det en rekke frynsegoder som er skattefrie eller med store fribeløp, som fri avis, subsidiert lunsj eller gratis mobil og bredbånd. Det kan derfor lønne seg å bytte ut lønn med disse, hvis det er mulig av arbeidsgiver. De har vi gått gjennom i en tidligere utgave

Her er de viktigste skattefrie inntektene:

Utnytt frikortet

Du betaler verken skatt eller trygdeavgift før inntekten din bikker 60 000 kroner. I perioder har man jo lav inntekt, for eksempel mens man studerer, eller jobber redusert. Tjener du mer enn 60 000 kroner, fyker skatteprosenten opp til 25 prosent på den neste krona. Mange tror at man også må betale skatt på de første 60 000 kronene, hvis man bryter grensa på frikortet. Slik er det ikke.

Tjen nye 60 000 skattefritt

Har du allerede bikket 60 000 kroner i lønnsinntekt? Slapp av, du behøver likevel ikke føre opp alle inntekter i selvangivelsen. Mal onkels gjerde, klipp naboens plen. Du kan motta inntil 6 000 kroner skattefritt fra hver oppdragsgiver hvis du gjør jobber i private hjem. Gjør du en jobb for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, er den skattefrie grensa hele 10 000 kroner i løpet av året.

Er du student? Disse inntektene reduserer heller ikke støtten fra Lånekassen. Men du kan ikke gjøre skattefrie jobber som er del av din ordinære næringsvirksomhet. En maler kan ikke gjøre små malejobber skattefritt selv om hver enkelt jobb utføres i private hjem og er under 6000 kroner.

Hva med hobbyinntekter?

Tjener du penger på hobbyen din? Det er i hovedsak skattefritt, men grensen mellom hobby og næring er ikke klart definert. Det fins få beløpsgrenser. Skatteetaten vurderer det enkelte tilfelle og har sin egen sjekkliste. En hobby ansees som næring hvis den:

* Drives for egen regning og risiko

* Har et visst omfang

* Er egnet til å gå med overskudd over tid

* Tar sikte på en viss varighet

Blir det treff på en eller flere av disse punktene, er det større risiko for at inntektene blir vurdert som skattepliktig næringsvirksomhet i stedet for skattefri hobbyinntekt.

Hva med bærene?

Det fins imidlertid en konkret beløpsgrense når det gjelder sanking av bær og andre hage- og naturprodukter. Så lenge du tjener under 4000 kroner årlig på dette, blir det skattefritt. Merk at beløpsgrensen gjelder for hvert enkelt familiemedlem. Et ektepar kan altså selge bær, frukt etc for 8000 kroner i året uten skatt. 4000-kroners grensen har stått urørt siden 1984! Beløpet burde egentlig vært dobbelt så høyt for å holde tritt med prisstigningen.

Hva med kunsten min. Og myntene? Frimerkene?

Det er også unntak for gevinster av samlegjenstander. Selv om du selger dine malerier eller myntsamlingen for flere millioner kroner, blir det skattefritt.

Hva med bloggen min?

Flere bloggere har fått skattesmell på grunn av at de trodde inntektene var skattefrie. Men hvor går grensen? Heller ikke her vil skatteetaten gi en beløpsgrense, men viser til listen overfor.

I praksis blir det ikke stilt strenge krav til ”varighet og omfang”. Det viktigste kriteriet er om aktiviteten er ”egnet til å gi overskudd”. Overskuddet må kunne dekke en rimelig forrentning av det du har investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Det kan være vanskelig å vurdere om ”forrentning” eller ”lønna” er innenfor eller ikke. Men du skal uansett opplyse om eventuelle inntekter i skattemeldingen, så får myndighetene vurdere ditt tilfelle. Husk også at blogginntekter ikke bare gjelder annonseinntekter, men også sponsede produkter og gratisprodukter/gaver med økonomisk verdi, som sminke, bøker, klær, reiser, m.m.

Trekk fra kostnadene

Det er ikke bare ulemper ved å ha skattepliktig næringsvirksomhet. Det gir nemlig fradragsmuligheter: Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten, slik som PC, mobilutgifter, bredbånd, fotoutstyr etc. Er det momsplikt kan du også trekke fra inngående merverdiavgift.

IKKE FØR OPP: Uansett! Er du i tvil om pengene du tjener på hobby/fritida er skattepliktige, kan du opplyse om størrelsen og gi detaljer på et eget ark som du legger ved selvangivelsen. Ikke før opp inntekten direkte i skattemeldinga – ellers risikerer du bare at likningskontoret beskatter kronene uten å vurdere saken nøyere.

Tippegevinster

I utgangspunktet er gevinster fra utenlandske spill skattepliktige når gevinsten overstiger 10.000 kroner. Det er hele gevinsten, minus innsatsen i det konkrete spillet, som normalt skal beskattes som kapitalinntekt med 22 prosent. Det er imidlertid en rekke unntak. Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie:

* spill arrangert av Norsk Tipping AS, som Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen.

* totalisatorspill omfattet av totalisatorloven (Rikstoto).

* utlodning etter lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og bingospill.

* pengespill og lotterier i et annet EØS-land som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.

* offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier.

Søk stipend

Skaff deg Stipend- og Legathåndboken. Der finner du over 2000 stipender og legater. Du kan også søke gratis på nettet via www.legathandboken.no eller legatsiden.no. For studenter er dette som regel skattefrie penger. For andre vil reisestipend være skattefritt så lenge beløpet går til dekning av reisekostnadene., mens arbeidsstipend i hovedsak er skattepliktig inntekt når de har tilknytning til et arbeidsforhold.

Selg fond og aksjer skattefritt

Det er smart å spare i eget navn – ikke barnas. Da skjermes sparepengene fra overformynderiet og barnet slipper støttekutt i Lånekassen. Men, ikke vent med å overføre aksjer eller aksjefond helt til barna skal etablere seg. Gjør det mens de fortsatt studerer – eller av andre grunner har lav inntekt. Da kan nemlig barna selge aksjene eller fondsandelene skattefritt – og reinvestere pengene i nye fond eller aksjer. Dette er fortsatt et lite kjent skattetriks – som kan spare dere for titusenvis av kroner.

I alderen 17-25 år har man ofte en lav bruttoinntekt, for eksempel fordi man studerer, drar på loffen eller er i militæret. Selger barna fond eller aksjer i denne perioden, kan hele gevinsten bli skattefri! Da bør du passe på følgende:

  1. Personer over 17 år kan ha inntil 52 450 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget), uten at det utløser skatt på gevinsten.
  2. Hvis det er aksje- eller aksjefondgevinster, er fribeløpet litt mindre: 36 420 kr i gevinster. Justeringsfaktor på 1,44. Du sparer dermed inntil 8 000 kroner i skatt i år!
  3. Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke overstiger 31 800 kroner (minstefradraget) det samme året.
  4. Kombinasjonen arbeidsinntekt og kapitalinntekt kan ikke overstige 84 250, summen av minstefradrag og personfradrag

Det er ikke slik at det blir skatt fra første krone straks gevinsten bikker personfradraget på 52 450, men det blir skatt på det overskytende.

I desember vet du bedre hvor mye du har tjent i løpet av inneværende år og kan enkelt selge så mange fondsandeler før nyttår at du slipper gevinstskatten.

Les mer om dette skattehullet her:

Få skattefri kapitalinntekt!

Annonse