SKATTEHOPP: Skattesatsen på aksjer og aksjefondsgevinster har gått i været de siste årene

Demp skattesjokket for vanlige fondssparere

Pensjonsreformen vektla viktigheten av privat sparing. Men hva hjelper det, når skatten på den smarteste sparingen øker med over 7 prosentpoeng på bare fire år?

Publisert

Det fins over 2 millioner fondssparere i Norge. Svært mange setter disse pengene i aksjefond. Men hvis regjeringen får det som de vil, må du betale opptil 37,84 % av fondsgevinsten i skatt. Sparer du i bank eller i rentefond, er skattesatsen bare 22 %. I 2018 var forskjellen mellom disse spareformene mye mindre, 30,59 % vs 23 %. Det er altså ikke bare nåværende regjering som har økt denne forskjellen på type kapitalinntekt.

Forhandler nå

Skatteøkningen ble foreslått i statsbudsjettet og for tiden forhandler regjeringen med SV for å få nok støtte i Stortinget til å vedta endringene.

Skattesmarte krypto

Den lave skattesatsen gjelder ikke bare banksparing, men også sparing i kryptovaluta og utleieinntekter, for å nevne noe. Tjener du 10 000 kr i bitcoins, vil staten ha 2 200 kr av gevinsten. Tjener du 10 000 på aksjefond vil staten ha inntil 3 784 kr. Jeg forstår det ikke.

Redusere forskjellen

Bakgrunnen for hardere beskatning er at regjeringen vil redusere forskjellen mellom aksjeinntekter og den høyeste marginalskatten for lønnsinntekt. Ellers vil den rike bedriftseieren kunne ta ut lavt beskattet utbytte i stedet for høyere beskattet arbeidsinntekt, som blant annet spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet påpeker i dette blogginnlegget

Rammer vanlige folk

Men hvorfor skal dette også ramme vanlige fondssparere? De har ikke mulighet til å sjonglere mellom utbytte og lønnsinntekt. Og enda viktigere: Rike bedriftseiere og investorer kan fint sylte ned overskuddene noen år til det kanskje kommer en ny regjering og nye skattesatser. Det kan ikke nødvendigvis vanlige folk. De trenger pengene til boligkjøp, forbruk eller pensjon. Man har heldigvis innført aksjesparekonto, som gjør det mulig å ta ut innskudd skattefritt før du tar ut gevinsten. Men hei, var ikke innføringen av aksjesparekonto nettopp et middel for å få oss til å velge enkeltaksjer og aksjefond for langsiktig sparing? Nå skattestraffes folk for å ha hørt på politikerne.

 

Her er mitt forslag

Behold gjerne den høye utbytteskatten hvis det er så viktig for budsjettbalansen og omdømme (rundt 2 mrd i ekstra proveny…), men skjerm vanlige folks fondsinntekter. La det være et fribeløp eller sett ned aksjeskatten for gevinster under 100 000 kr til 2018-nivå, det vil si 30,59%. Det vil fortsatt være høyere enn vanlig banksparing, men med skjermingsfradrag og utsatt skatt blir ikke forskjellen veldig stor for en langsiktig sparer.

Annonse