HVILKET FOND BØR DU VELGE: Ikke se deg blind på avkastning. På lang sikt kan forskjeller i kostnader ha svært mye å si

3 avgjørende egenskaper for å lykkes med aksjer (gjesteinnlegg)

Investorkilden viser hvordan du kan lykkes med aksjer og hvilke feller du bør unngå

Publisert

Jeg husker fortsatt den katastrofale episoden i 2010. Videregående var over, og jeg ønsket å bli rik fortest mulig. Helt ukritisk satset jeg penger på et biotech-selskap på Oslo børs.

Da tapte jeg hele sparekontoen på en dag, og jeg ble sittende lamslått.

10 år senere kan jeg peke på alle feilene jeg gjorde. De var typiske nybegynnerfeil. Jeg hørte ukritisk på aksjetips, gjorde ikke min egen analyse, investerte for mye, og hadde ikke peiling på hva jeg drev med.

Hva har jeg lært på 10 år, og hvilke egenskaper mener jeg er avgjørende for at en investor skal lykkes med aksjer?

I forbindelse med lansering av min digitale aksjebok for nybegynnere har Pengeverkstedet gitt meg en mulighet til å skrive dette gjesteinnlegget. Trykk på linken hvis du er interessert i å se hva den inneholder.

Egenskap 1: Du klarer å lære av feil

Aksjemarkedet er vanskelig og komplekst. Det er svært få investorer som klarer å skape meravkastning (les: bedre avkastning enn en sammenlignbar aksjeindeks).

Du vil, som alle andre, tråkke feil og gå på noen blemmer.

En avgjørende egenskap for å lykkes da, er å kunne lære av feilene man gjør.

De virkelig flinke lærer av feilene sine. De bruker tid og ressurser på å forstå hva som gikk galt og hva som kan gjøres bedre. På denne måten er tapene og feilene en utdannelseskostnad, istedenfor en tung psykologisk byrde.

Hvordan kan vi praktisere dette?

Her er 5 metoder for å lære av feil i aksjemarkedet:

 1. Be om tilbakemelding på analysene dine
 2. Skriv en aksjedagbok eller en askjeblogg
 3. Noter ned tanker i forkant av et aksjekjøp
  • Hvorfor kjøper du?
  • Hva forventer du?
  • Hva tror du vil skje fremover?
  • Hvorfor dette selskapet?
 4. Delta i diskusjoner på sosiale medier, aksjesamlinger eller andre møteplasser. Vær åpen om at du kan ta feil
 5. Vær innstilt på at du vil gjøre feil. Det vil gjøre deg mer mottakelig for å lære

Egenskap 2: Du har en indre motivasjon

Aksjemarkedet svinger mye. Det er en tåkelagt berg- og dalbane du helst vil unngå å kjøre, om du ikke vet hva det går ut på.

Står ikke forventningene dine i stil til virkeligheten, er det kun et tidsspørsmål før du tråkker i salaten. Akkurat som jeg gjorde i 2010.

Ettersom det er uungåelig å ikke gjøre feil, må en investor være motivert av mer enn penger. En investor som har en indre motivasjon til å mestre aksjer, vil håndtere motgang og nederlag mye bedre.

Alle som er ute etter lett-tjente penger, vil mest sannsynlig gi seg etter den første nedturen.

Spør deg selv: Hvorfor investerer i aksjer? Hva er din motivasjon?

Lener du deg kun på en av disse 3 motivasjonene, vil du sannsynlig ikke lykkes.

 • Rikdom
 • Berømmelse
 • Raske penger

Personlig startet jeg med aksjer i 2010 for å tjene raske penger. Jeg var ung og utålmodig. Alle som har lest historien min, vet hvordan det endte.

Men etter nedturen ble jeg ble interessert i å lære mer, så jeg kjøpte min første aksjebok.

Jeg tolker reaksjonen min som en indikatorer på at jeg hadde en anelse av indre motivasjon.

Egenskap 3: Du er ydmyk

Alle investorer har en innebygd utfordring som kan være vanskelig å løse. Spesielt når man skal komme i gang med aksjer.

Det er gjort flere undersøkelser som viser at mennesker overvurderer sine egne ferdigheter.

I 1977 undersøkte K. Patricia Cross universitetslærere, med mål om å se hvordan de vurderte sin egen lærerferdighet. 90 % vurderte seg til å være bedre enn gjennomsnittet.

I 1980 spurte Ola Svenson 81 amerikanske og 80 svenske universitetsstudenter om å rangere sine kjørerferdigheter i forhold til de andre studentene. 88 % av de amerikanske og 77 % av de svenske rangerte seg til å være bedre en gjennomsnittet.

Poenget her, er at alle ikke kan være over gjennomsnittet. Det betyr det at de som deltok i undersøkelsen hadde for høy selvtillit til sine egne ferdigheter.

Denne tendensen skaper utfordringer for investorer.

Det er sannsynlig at du, jeg og alle andre, har en tendens til å overvurdere våre ferdigheter som investorer. Det kan være en årsaken til at vi tar flere sjanser, lener oss på svake antagelser og tror vi forstår mer enn vi i virkeligheten gjør.

Klarer man å minne seg selv på det og være ydmyk, tror jeg man øker sannsynligheten for å lykkes med aksjer.

Aksjer er vanskelig, men mulig

Det er fullt mulig å mestre aksjemarkedet, men det er vanskelig. Det er intrykket jeg ønsker å dele.

Med hjelp fra flere, har jeg skrevet en digital aksjebok med mål om å gi nye investorer et bedre grunnlag for å lykkes. Jeg er utrolig stolt. Spesielt siden jeg har fått gode tilbakemeldinger på den.

Alle lesere av Pengeverkstedet kan bruke følgende link for å få 30 % avslag på kjøpet av boken. Trykk på linken for å lese om inneholdet og tilbakemeldingene:

INVESTER SMARTERE MED AKSJER

Takk til Hallgeir og Pengeverkstedet for at jeg fikk skrive dette et gjesteinnlegg.

Du finner meg på Investorkilden